પાણીનો બગાડ

પાણીનો બગાડ મહારાષ્ટ્રથી રોજી રોટી મેળવવા અમદાવાદ આવેલા રીક્ષા ચાલકે પાણીની ડોલ ઉપર ડોલ રીક્ષા ધોવા માટે બગાડતા બગાડતા કહ્યુ…

Continue Reading →

સુવિચાર

જીવનમાં ઉપયોગી કેટલીક વાતો…. કેમ છો ” કહેવાની પહેલ દર વખતે આપણે જ કરવી જોઇએ. શ્રેષ્ઠ પુસ્ષકો ખરીદવાની ટેવ રાખો પછી ભલે…

Continue Reading →

71મો ભારતીય સેના દિવસ…. તા. 15 જાન્યુઆરી, 2019.

આજે 15 જાન્યુઆરીના રોજ ભારતીય સેના પોતાના બહાદુર સેનાનીઓને સલામ કરી ભારતીય સેના દિવસની ઉજવણી કરી રહી છે. પરંતુ શું…

Continue Reading →

હત્યારી માતા… સત્ય ઘટના.

સત્ય ઘટના.. આજે એક ડોશીમાં કાપડની ફેરી કરતા આવી ચડ્યા..એમનો શેરીમાં એકાદ મહીનામાં એકાદ બે આટા આવી ચડતા…સાથે કાંખમાં નાની…

Continue Reading →

હલકુ કામ…

(image:: From… Google image….) સાંજનો સમય… ટ્રાફિક ફૂલ હતો. ટ્રાફિક વચ્ચેથી એક કુતરુ રસ્તો ક્રાસ કરવા ગયુ પણ તેમા તેને…

Continue Reading →